Evangeli segons Marc13


    24 »Però aquells dies, després de la tribulació, el sol s’enfosquirà i la lluna ja no farà claror;25 les estrelles aniran caient del cel i els estols celestials trontollaran. *
    26 »Aleshores veuran el Fill de l’home venint entre núvolsamb gran poder i majestat. * 27 I llavors ell enviarà els àngels * a reunir els seus elegits des dels quatre vents, de l’extrem de la terra a l’extrem del cel. *