Evangeli segons Marc13

22 Perquè sorgiran falsos messies i falsos profetes, * que faran senyals i prodigis per esgarriar, si fos possible, els elegits. *