Evangeli segons Marc


(Mt 24,15-28; Lc 21,20-24)

13


    14 »Quan veureu “l’abominació devastadora” instal·lada on no hauria d’estar * —qui ho llegeixi, que ho comprengui!—, llavors els qui es trobin a Judea, que fugin a les muntanyes;