Evangeli segons Marc13Jesús anuncia la destrucció del temple

(Mt 24,1-2; Lc 21,5-6)

    1 Quan Jesús sortia del temple, un dels seus deixebles li diu:
     —Mestre, mira quines pedres i quines construccions! *
    2 Jesús li respon:
     —Veus aquestes grans construccions? Aquí no quedarà pedra sobre pedra: * tot serà destruït.

Començament de les calamitats

(Mt 24,3-14; Lc 21,7-19)

    3 Després, mentre estava assegut a la muntanya de les Oliveres, enfront del temple, Pere, Jaume, Joan i Andreu * li preguntaren a part:
    4 —Digues-nos quan passarà això i quin serà el senyal que tot això està a punt de complir-se. *
    5 Aleshores Jesús els va dir:
     —Estigueu alerta, que ningú no us enganyi. 6 En vindran molts que es valdran del meu nom i diran: “Sóc jo”, i enganyaran molta gent. 7 Quan sentireu parlar de guerres i de rumors de guerres, no us alarmeu: cal que això succeeixi, * però encara no serà la fi. 8 Un poble s’alçarà contra un altre poble, i un regne contra un altre regne; hi haurà terratrèmols pertot arreu, hi haurà fam. Així començaran els dolors d’infantament. *
    9 »Vosaltres mateixos estigueu alerta. Per causa meva us portaran als tribunals * i us assotaran a les sinagogues, i compareixereu davant els governadors i els reis * perquè doneu testimoni davant d’ells: * 10 cal que, abans de la fi, la bona nova de l’evangeli sigui anunciada a tots els pobles. * 11 I quan se us emportin per posar-vos a les seves mans * no us preocupeu del que haureu de dir: en aquell moment digueu allò que us sigui inspirat, perquè no sereu vosaltres qui parlareu, sinó l’Esperit Sant. * 12 Un germà portarà a la mort el seu germà, i un pare el seu fill; els fills es rebel·laran contra els pares i els mataran. * 13 Tothom us odiarà per causa del meu nom. * Però el qui es mantindrà ferm fins a la fi se salvarà. *

La gran tribulació

(Mt 24,15-28; Lc 21,20-24)

    14 »Quan veureu “l’abominació devastadora” instal·lada on no hauria d’estar * —qui ho llegeixi, que ho comprengui!—, llavors els qui es trobin a Judea, que fugin a les muntanyes; 15 el qui sigui al terrat, que no baixi ni entri a casa seva per endur-se’n res, 16 i el qui sigui al camp, que no torni enrere a recollir el mantell. * 17 Ai de les qui esperin un fill o el criïn aquells dies! * 18 Pregueu que això no passi a l’hivern. * 19 Perquè aquells dies seran d’una gran tribulació, com no n’hi ha haguda cap des que Déu va crear el món fins ara * ni tornarà a haver-n’hi cap més. 20 I si el Senyor no hagués decidit d’escurçar aquells dies, no se salvaria ningú; però, per amor als elegits, aquells que ell va escollir, els escurçarà.
    21 »En aquell moment, si algú us deia: “El Messies és aquí” o “És allà”, no us ho cregueu. 22 Perquè sorgiran falsos messies i falsos profetes, * que faran senyals i prodigis per esgarriar, si fos possible, els elegits. * 23 Estigueu alerta: jo us ho he dit tot per endavant.

La vinguda del Fill de l’home

(Mt 24,29-31; Lc 21,25-28)

    24 »Però aquells dies, després de la tribulació, el sol s’enfosquirà i la lluna ja no farà claror;25 les estrelles aniran caient del cel i els estols celestials trontollaran. *
    26 »Aleshores veuran el Fill de l’home venint entre núvolsamb gran poder i majestat. * 27 I llavors ell enviarà els àngels * a reunir els seus elegits des dels quatre vents, de l’extrem de la terra a l’extrem del cel. *

La lliçó de la figuera

(Mt 24,32-35; Lc 21,29-33)

    28 »Mireu la figuera * i apreneu-ne la lliçó: * quan les seves branques es tornen tendres i comença a treure fulla, coneixeu que l’estiu és a prop; 29 igualment, quan veureu que succeeix tot això, sapigueu que ell * és a prop, que ja és a les portes. 30 En veritat us dic que no passarà aquesta generació sense que tot això hagi succeït. * 31 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. *

El dia i l’hora


    32 »D’aquell dia i d’aquella hora, ningú no en sap res, ni els àngels del cel ni el Fill, sinó tan sols el Pare. *
    33 »Estigueu alerta, vetlleu, perquè no sabeu quan serà el moment. * 34 Passa com amb un home que se’n va a terres llunyanes. Deixa casa seva, després de donar facultats als seus servents i confiar a cada un la seva tasca; i al porter li mana que vetlli. 35 Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quan vindrà l’amo de la casa: al vespre, a mitjanit, al cant del gall o a la matinada; * 36 no fos cas que arribés sobtadament i us trobés dormint. * 37 El que us dic a vosaltres, ho dic a tothom: Vetlleu! *