Evangeli segons Marc12


    41 Jesús es va asseure davant la sala del tresor i mirava com la gent hi tirava diners. Molts rics hi tiraven molt. * 42 Llavors va arribar una viuda pobra que hi tirà dues petites monedes de coure. * 43 Jesús va cridar els seus deixebles i els digué:
     —En veritat us dic que aquesta viuda pobra ha tirat al tresor més que tots els altres. 44 Tots han donat el que els sobrava; ella, en canvi, ha donat el que necessitava, tot el que posseïa, tot el que tenia per a viure. *