Evangeli segons Marc12


    38 Jesús, instruint la gent, deia:
     —Aneu amb compte amb els mestres de la Llei. Els agrada de passejar-se amb llargues vestidures, que la gent els saludi a les places 39 i que els facin ocupar els seients d’honor a les sinagogues i els primers llocs en els banquets. * 40 Devoren els béns de les viudes * i fan veure que preguen llargament. * Per això aquests seran judicats amb més rigor.

L’ofrena d’una viuda pobra

(Lc 21,1-4)

    41 Jesús es va asseure davant la sala del tresor i mirava com la gent hi tirava diners. Molts rics hi tiraven molt. * 42 Llavors va arribar una viuda pobra que hi tirà dues petites monedes de coure. * 43 Jesús va cridar els seus deixebles i els digué:
     —En veritat us dic que aquesta viuda pobra ha tirat al tresor més que tots els altres. 44 Tots han donat el que els sobrava; ella, en canvi, ha donat el que necessitava, tot el que posseïa, tot el que tenia per a viure. *