Evangeli segons Marc12


    38 Jesús, instruint la gent, deia:
     —Aneu amb compte amb els mestres de la Llei. Els agrada de passejar-se amb llargues vestidures, que la gent els saludi a les places 39 i que els facin ocupar els seients d’honor a les sinagogues i els primers llocs en els banquets. * 40 Devoren els béns de les viudes * i fan veure que preguen llargament. * Per això aquests seran judicats amb més rigor.