Evangeli segons Marc12


    34 Jesús, veient que havia parlat assenyadament, li digué:
     —No ets pas lluny del Regne de Déu.
     I ningú no s’atreví a fer-li cap més pregunta.