Evangeli segons Marc


(Mt 22,23-33; Lc 20,27-38)

12


    18 Després uns saduceus l’anaren a trobar. Els saduceus neguen que hi hagi resurrecció; * per això li van plantejar aquesta dificultat: