Evangeli segons Marc12

14 Hi van, doncs, i li diuen:
     —Mestre, sabem que dius la veritat, sense deixar-te influir per ningú, ja que no fas distinció de persones, sinó que ensenyes realment el camí de Déu. Digues: ¿És permès o no de pagar tribut al Cèsar? ¿L’hem de pagar o no l’hem de pagar? *
    17 Jesús els digué:
     —Doneu al Cèsar el que és del Cèsar, i a Déu el que és de Déu. *
     I quedaren sorpresos de la seva resposta.