Evangeli segons Marc11

17 I els instruïa així:
     —¿No diu l’Escriptura: El meu temple serà anomenat “casa d’oració per a tots els pobles”? * Però vosaltres n’heu fet una cova de lladres! *