Evangeli segons Marc10


    46 Arribaren a Jericó. * Quan Jesús en sortí amb els deixebles i molta gent, el fill de Timeu, Bartimeu, cec i captaire, s’estava assegut a la vora del camí. 47 Va sentir dir que passava Jesús de Natzaret i començà a cridar:
     —Fill de David, * Jesús, tingues pietat de mi! *
    48 Tothom el renyava perquè callés, però ell cridava encara més fort:
     —Fill de David, tingues pietat de mi!
    49 Jesús s’aturà i digué:
     —Crideu-lo.
     Ells van cridar el cec dient-li:
     —Coratge! Aixeca’t, que et crida.
    50 Ell llançà el mantell, es posà dret d’una revolada i se’n va anar cap a Jesús. 51 Jesús li preguntà:
     —Què vols que faci per tu?
     El cec respongué:
     —Rabuní, * fes que hi vegi. *
    52 Jesús li digué:
     —Vés, la teva fe t’ha salvat. *
     A l’instant hi veié i el seguia camí enllà. *