Evangeli segons Marc


(Mt 20,17-19; Lc 18,31-34)

10


    32 Mentre feien camí pujant a Jerusalem, Jesús els anava al davant i ells n’estaven astorats: els qui el seguien tenien por. * Llavors Jesús tornà a prendre a part els Dotze i començà a dir-los el que li havia de succeir:
    46 Arribaren a Jericó. * Quan Jesús en sortí amb els deixebles i molta gent, el fill de Timeu, Bartimeu, cec i captaire, s’estava assegut a la vora del camí.