Evangeli segons Marc1

17 Jesús els digué:
     —Veniu amb mi * i us faré pescadors d’homes.