Evangeli segons Marc


(Mt 4,1-11; Lc 4,1-13)

1


    12 Immediatament l’Esperit empenyé Jesús cap al desert.