Evangeli segons Marc


(Mt 3,1-6.11; Lc 3,1-6.15-17; Jn 1,19-28)

1


    1 Comença l’evangeli * de Jesús, el Messies, Fill de Déu. *