Levític8


    6 Va fer acostar, doncs, Aaron i els seus fills i els va rentar amb aigua.