Levític8

33 Durant set dies no sortireu de l’entrada de la tenda del trobament, fins que es compleixin aquests dies, que són els que durarà la vostra investidura sacerdotal. *