Levític8


    10 Llavors va prendre oli de la unció santa, * va ungir el tabernacle i tot el que hi havia a dins, per tal de consagrar-ho. 11 Amb l’oli aspergí set vegades l’altar; després va ungir l’altar amb tots els seus utensilis i també la pica amb el seu sòcol, per tal de consagrar-los. 30 Moisès va prendre encara oli de la unció santa i sang de l’altar i va aspergir Aaron i els seus fills i les seves vestidures. Així van ser consagrats Aaron i els seus fills amb les seves vestidures sacerdotals.