Levític7


    16 »Si la víctima s’ofereix en compliment d’un vot o com a ofrena voluntària, * s’ha de menjar el mateix dia que és oferta, però el que sobri es pot menjar l’endemà.