Levític
f. Cas dels pobres


5


    7 »Si algú no té recursos per a procurar-se un cap de bestiar, que presenti al Senyor, per la falta comesa, dues tórtores o dos colomins. * N’oferirà un en sacrifici pel pecat i l’altre en holocaust.