Levític5


    5 »Per tant, tothom qui hagi faltat en alguna d’aquestes coses, ha de reconèixer la falta comesa. 6 Després, per a reparar la seva falta, ha de presentar al Senyor una ovella o una cabra, com a sacrifici pel pecat. Llavors el sacerdot farà per ell el ritu d’expiació.