Levític4

6 mullarà el dit en la sang i, a la presència del Senyor, aspergirà set vegades l’exterior de la cortina que separa el lloc sant del lloc santíssim. * 7 Després, a la presència del Senyor, untarà amb la sang els angles de l’altar de l’encens aromàtic, * situat dins la tenda del trobament. La resta de la sang del vedell, la vessarà al peu de l’altar dels holocaustos que hi ha a l’entrada de la tenda.