Levític4

6 mullarà el dit en la sang i, a la presència del Senyor, aspergirà set vegades l’exterior de la cortina que separa el lloc sant del lloc santíssim. *