Levític25

40 tracta’l com un jornaler o un foraster. Treballarà a casa teva fins a l’any del jubileu. 54 Si no ha estat rescatat de cap d’aquestes maneres, recuperarà la llibertat amb els seus fills l’any del jubileu.