Levític24


    5 »Pren flor de farina i fes-ne coure dotze pans en forma de coca, * de sis quilos * cada un. 6 Col·loca’ls després sobre la taula d’or pur, en dues piles de sis, a la presència del Senyor. * 7 Damunt de cada pila, posa-hi encens pur, per cremar-lo després en honor del Senyor. Aquest encens servirà, en comptes del pa, com a ofrena de memorial. *
    8 »Cada dissabte, perpètuament, s’hauran de presentar aquests pans a la presència del Senyor. És un deure * dels israelites per sempre. 9 Aquests pans són per a Aaron i els seus descendents; se’ls menjaran en un lloc sant, * perquè són una porció molt santa de les ofrenes cremades en honor del Senyor. Aquesta part els és reservada per sempre. *