Levític23

42 durant set dies heu de viure en cabanes. Vosaltres, els nascuts a Israel, viureu en cabanes,