Levític23


    10 —Comunica això als israelites:
     »Quan entrareu al país que jo us dono i començareu la sega, porteu als sacerdots la primera garba, les primícies de la collita. *