Levític19

12 No jureu en fals pel meu nom. * Seria profanar el nom del teu Déu. Jo sóc el Senyor.