Levític18


    6 »Que ningú de vosaltres no s’acosti a cap parent pròxim per tenir-hi relacions sexuals. * Jo sóc el Senyor.