Levític16

21 Li posarà les dues mans sobre el cap, bo i confessant totes les culpes, les infidelitats i els pecats dels israelites. Així les posarà sobre el cap del boc. Després l’aviarà cap al desert, portat per un home amb aquesta missió.