Levític16

2 El Senyor li digué:
     —Comunica al teu germà Aaron que no entri quan li sembli dintre el lloc més sant, darrere la cortina interior, davant la coberta del perdó que hi ha damunt de l’arca, perquè no mori quan jo manifesti la meva presència en el núvol sobre la coberta de l’arca. * 12 Omplirà després un encenser amb brases preses de l’altar situat davant el Senyor, agafarà dos bons grapats d’encens aromàtic en pols, i ho durà darrere la cortina interior.