Levític16

15 Acabat degollarà el boc del sacrifici pel pecat del poble, en durà la sang darrere la cortina interior * i farà igual que amb la sang del vedell, és a dir, aspergirà amb aquesta sang el damunt i el davant de la coberta del perdó.