Levític16

13 Allà, davant el Senyor, tirarà l’encens damunt les brases, perquè el núvol d’encens cobreixi la coberta del perdó que hi ha damunt de l’arca de l’aliança. Així Aaron no s’exposarà a la mort. *