Levític15

19 Quan una dona ha tingut la regla, quedarà impura durant set dies; tothom qui la toqui quedarà impur fins al vespre. * 20 Qualsevol indret on jegui o s’assegui durant la seva menstruació, quedarà impur. *