Levític14

16 hi mullarà l’índex de la mà dreta i farà set aspersions d’oli davant el Senyor. 27 hi mullarà l’índex de la mà dreta i farà set aspersions d’oli davant el Senyor.