Levític14


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    2 —Aquesta és la llei per al qui ha estat declarat leprós, el dia que es presenti al sacerdot per ser purificat: *
    3 »El sacerdot sortirà fora del campament i procedirà a examinar-lo. * Si comprova que la lepra ha desaparegut, 4 ordenarà que prenguin, per al qui s’ha de purificar, dos ocells vius que siguin purs, un tronc de cedre, llana tenyida d’escarlata i hisop. * 5 El sacerdot ordenarà que degollin un dels ocells damunt un atuell de terrissa omplert amb aigua corrent. 6 Després prendrà l’ocell viu amb el tronc de cedre, la llana tenyida d’escarlata i l’hisop, i ho mullarà tot en la sang de l’ocell degollat damunt l’aigua corrent. 7 Llavors farà set aspersions sobre el qui s’ha de purificar de la lepra i, després de declarar-lo pur, deixarà anar l’ocell viu perquè voli lliure pels camps.
    8 »El qui es purifica s’haurà de rentar la roba, s’afaitarà tot el cos, es rentarà amb aigua i quedarà pur. Després podrà entrar al campament, però durant set dies viurà fora de la seva tenda. 9 El setè dia es tornarà a afaitar tot el pèl: cabells, mentó, celles i tota la resta del cos. Després rentarà la seva roba, es rentarà amb aigua tot ell i quedarà pur. *
    10 »El vuitè dia * presentarà dos anyells sense cap defecte, una ovella d’un any sense cap defecte i, com a ofrena, nou quilos * de flor de farina pastada amb oli i, a més, un quart de litre * d’oli. 11 El sacerdot que celebri la cerimònia de la purificació presentarà la persona que es purifica i totes aquestes ofrenes davant el Senyor a l’entrada de la tenda del trobament. 12 Després prendrà un dels anyells, destinat al sacrifici de reparació, junt amb el quart de litre d’oli, i ho presentarà davant el Senyor. * 13 Després degollarà l’anyell en el lloc sagrat on es degollen les víctimes del sacrifici pel pecat i les que són ofertes en holocaust, ja que tant les víctimes en sacrifici pel pecat com les que s’ofereixen en el sacrifici de reparació pertanyen al sacerdot: són cosa molt sagrada.
    14 »Acabat, el sacerdot prendrà sang de la víctima oferta com a reparació de la falta i untarà el lòbul de l’orella dreta, el polze de la mà dreta i el dit gros del peu dret del qui es purifica. * 15 Després prendrà una mica d’oli i l’abocarà al palmell de la mà esquerra, 16 hi mullarà l’índex de la mà dreta i farà set aspersions d’oli davant el Senyor. 17 Amb l’oli que li quedi a la mà untarà el lòbul de l’orella dreta, el polze de la mà dreta i el dit gros del peu dret del qui es purifica, és a dir, els mateixos indrets que abans havia untat amb la sang de l’anyell ofert en el sacrifici de reparació. 18 L’oli que encara tingui a la mà, el vessarà sobre el cap del qui es purifica, i després farà el ritu d’expiació davant el Senyor. 19 El sacerdot oferirà llavors el sacrifici pel pecat i, a la persona que es purifica, li farà novament el gest ritual de l’expiació. Acabat degollarà la víctima de l’holocaust * 20 i l’oferirà sobre l’altar, junt amb l’ofrena de farina. Així el sacerdot expiarà pel qui es purifica, i aquest quedarà pur.
    21 »Si el qui es purifica és pobre i no té recursos, * que prengui només un anyell per presentar-lo com a víctima de reparació, junt amb tres quilos * de flor de farina pastada amb oli per a l’ofrena, i, a més, un quart de litre d’oli. * 22 Que prengui també dues tórtores o dos colomins, segons els seus recursos; un dels ocells serà per al sacrifici pel pecat i l’altre per a l’holocaust. 23 El vuitè dia, durà aquestes ofrenes al sacerdot per a la seva purificació, a l’entrada de la tenda del trobament, davant el Senyor. 24 El sacerdot prendrà l’anyell destinat al sacrifici de reparació junt amb el quart de litre d’oli i ho presentarà davant el Senyor. 25 Després degollarà l’anyell del sacrifici de reparació, en prendrà sang i untarà el lòbul de l’orella dreta, el polze de la mà dreta i el dit gros del peu dret del qui es purifica. 26 Acabat prendrà una mica d’oli i l’abocarà al palmell de la mà esquerra, 27 hi mullarà l’índex de la mà dreta i farà set aspersions d’oli davant el Senyor. 28 Amb l’oli que li quedi a la mà untarà el lòbul de l’orella dreta, el polze de la mà dreta i el dit gros del peu dret del qui es purifica, és a dir, els mateixos indrets que abans havia untat amb la sang de l’anyell ofert en el sacrifici de reparació. 29 L’oli que encara tingui a la mà, el vessarà sobre el cap del qui es purifica, i després farà el ritu d’expiació davant el Senyor. 30 Acabat, el sacerdot prendrà una de les tórtores o un dels colomins que, segons els seus recursos, hagi presentat aquella persona 31 i n’oferirà un en sacrifici pel pecat i l’altre en holocaust, amb l’ofrena de farina. Així el sacerdot expiarà davant el Senyor pel qui es purifica.
    32 »Aquesta és la llei per al qui havia estat declarat leprós i no té recursos per a oferir tot el que és prescrit per a la seva purificació. *