Levític12

3 En complir-se el dia vuitè, circumcidaran el nen. *