Levític10

11 i ensenyeu als israelites totes les prescripcions que el Senyor els ha donat per mitjà de Moisès.