Levític1

4 Que posi la mà sobre el cap de la víctima, * i serà acceptada pel Senyor com a ofrena d’expiació.