Evangeli segons Lluc2

19 Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava. *