Evangeli segons Lluc1


    49 perquè el Totpoderós obra en mi meravelles;
     el seu nom és sant, *