Evangeli segons Lluc9


    7 El tetrarca Herodes * va sentir parlar de tot el que succeïa, i estava intrigat, perquè alguns afirmaven: «Joan ha ressuscitat d’entre els morts»; 8 alguns altres deien: «Elies s’ha aparegut»; * i d’altres: «Ha ressuscitat un dels antics profetes.» * 9 Herodes va dir:
     —A Joan, jo el vaig fer decapitar. Però, qui és aquest de qui sento a dir tot això?
     I buscava la manera de veure Jesús. *