Evangeli segons Lluc9

43 I tothom quedà meravellat de la grandesa de Déu.
     Com que tothom s’admirava de tot el que feia, Jesús digué als seus deixebles: