Evangeli segons Lluc9


    35 Llavors va sortir del núvol una veu que deia:
     —Aquest és el meu Fill, * el meu elegit; * escolteu-lo. *