Evangeli segons Lluc9


    28 Uns vuit dies després d’haver-los dit tot això, Jesús va prendre amb ell Pere, Joan i Jaume * i pujà a la muntanya a pregar. * 29 Mentre pregava, l’aspecte del seu rostre va canviar * i el seu vestit es tornà d’una blancor esclatant. 30 Llavors dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, * 31 que es van aparèixer gloriosos i parlaven de la partença de Jesús, que s’havia d’acomplir a Jerusalem. * 32 A Pere i els seus companys, la son els vencia, però es van desvetllar i van veure la glòria de Jesús i els dos homes que estaven al seu costat. 33 Quan aquests ja se separaven de Jesús, Pere li digué:
     —Mestre, és bo que estiguem aquí dalt. Hi farem tres cabanes: una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies.
     No sabia què deia. 34 Encara ell parlava així, quan es formà un núvol que els anà cobrint. * Ells s’esglaiaren, en veure que entraven dins el núvol.
    35 Llavors va sortir del núvol una veu que deia:
     —Aquest és el meu Fill, * el meu elegit; * escolteu-lo. *
    36 Així que s’hagué sentit la veu, Jesús es quedà tot sol. *
     Ells guardaren silenci, i aquells dies no explicaren a ningú res del que havien vist. *