Evangeli segons Lluc9


    23 I deia a tothom: *
     —Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui cada dia la seva creu i que em segueixi. *