Evangeli segons Lluc9


    18 Una vegada que Jesús feia pregària en un lloc apartat, * els seus deixebles eren amb ell. * Llavors els preguntà:
     —Qui diu la gent que sóc jo?
    19 Ells respongueren:
     —Uns diuen que ets Joan Baptista; d’altres, que ets Elies; d’altres, que ha ressuscitat un dels antics profetes. *
    20 Ell els preguntà:
     —I vosaltres, qui dieu que sóc?
     Pere li respongué:
     —El Messies de Déu. *
    21 Però ell els manà severament que no ho diguessin a ningú. *