Evangeli segons Lluc9


    1 Jesús va reunir els Dotze * i els donà poder i autoritat per a treure tots els dimonis i guarir malalties. * 2 I els envià a anunciar el Regne de Déu i a curar els malalts. * 3 Els digué:
     —No prengueu res per al camí: ni bastó, ni sarró, ni pa, ni diners, i no us endugueu dos vestits. * 4 Quan entreu en una casa, quedeu-vos-hi fins que deixeu aquell lloc. * 5 I si no us acullen, sortiu d’aquella població i espolseu-vos la pols dels peus com a acusació contra ells. *
    6 Ells se’n van anar i passaven pels pobles anunciant la bona nova i curant pertot arreu.