Evangeli segons Lluc8


    22 Un dia Jesús va pujar en una barca amb els seus deixebles i els digué:
     —Passem a l’altra riba del llac. *
     I es feren llac endins. 23 Mentre navegaven, Jesús s’adormí. * Llavors caigué sobre el llac un temporal de vent, i els entrava tanta aigua que es trobaven en perill. 24 Ells van anar a despertar-lo i li deien:
     —Mestre, mestre, ens enfonsem!
     Així que ell es despertà, va increpar el vent i les onades; * a l’instant es van calmar, i arribà la bonança. 25 Jesús els digué:
     —On és la vostra fe?
     Ells, plens alhora de temor i admiració, es deien l’un a l’altre:
     —Qui és aquest, que fins i tot dóna ordres als vents i a l’aigua i l’obeeixen?